15/04/2024

Tập huấn nâng cao năng lực hoạt động Tổ an toàn vệ sinh viên tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định

Nhằm nâng cao năng lực hoạt động và kiến thức cho đội ngũ An toàn vệ sinh...

21/02/2024

Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc - Công ty CPCN Gia Định

Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của B...

21/02/2024

Công tác kiểm kê vật tư định kỳ Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Kỳ II/2023

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay việc nhập một khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh l&...

15/04/2024

Nhằm nâng cao năng lực hoạt động và kiến thức cho đội ngũ An toàn vệ sinh...

21/02/2024

Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của B...

21/02/2024

Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh hiện nay việc nhập một khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh l&...

21/02/2024

Sáng ngày 23/12/2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tham gia Vòng chung kết và xuất sắc đạt Giải Nhất v&...

21/02/2024

Vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã tổ chức buổi gặp mặt th&acir...

21/02/2024

Sáng ngày 09/11/2023, được sự cho phép của Ban Lãnh đạo Công ty và sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát Ph&og...

21/02/2024

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, đơn giản hóa các thủ tục h&agrav...

21/02/2024

Nhằm đẩy mạnh công tác thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để quản lý định mức nước sinh hoạt bảo đảm thống nh...

21/02/2024

Vào lúc 9 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023, Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đã tổ chức buổi gặp mặt th&acir...

20/06/2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát nước trong năm 2023