Lịch ngưng cung cấp nước khu vực Phường 13, Quận Phú Nhuận(13/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác đấu nối cho công trình: “Gắn van chặn tuyến trước nhà 1202 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận”. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA PN1300 và PN1400 thuộc khu vực Phường 13, 14, Quận Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác đấu nối cho công trình: “Gắn van chặn tuyến trước nhà 1202 Trường Sa, Phường 13, Quận Phú Nhuận”. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA PN1300 và PN1400 thuộc khu vực Phường 13, 14, Quận Phú Nhuận. Trong khu vực và thời gian cụ thể như sau:

 

   - Khu vực: Từ nhà số 1120 đến nhà số 1268 đường Trường Sa, Phường 13 và 14, Quận Phú Nhuận.

 

   - Thời gian: Bắt đầu từ 22g00 ngày 15/11/2023 đến 05g00 ngày 16/11/2023.

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.