Lịch ngưng cung cấp nước tại khu vực Phường 1, 11 Quận Bình Thạnh(08/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác cắt tê, đấu nối cho công trình: “Đầu tư thay mới ống mục Phường 1, 11 Quận Bình Thạnh”. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT0101; BT1104 thuộc khu vực Phường 1, 11, Quận Bình Thạnh.

Nhằm thực hiện công tác cắt tê, đấu nối cho công trình: “Đầu tư thay mới ống mục Phường 1, 11 Quận Bình Thạnh”. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT0101; BT1104 thuộc khu vực Phường 1, 11, Quận Bình Thạnh. Trong khu vực và thời gian cụ thể như sau:

   - Khu vực:

     + Từ nhà số 112 đến nhà số 144 đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Từ nhà số 2 đến nhà số 98 đường Vũ Tùng, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Trịnh Hoài Đức, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Phó Đức Chính, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Yên Đỗ, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Hồng Bàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Diên Hồng, Phường 1, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ hẻm 332 đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

   + Thời gian: Bắt đầu từ 22g00 ngày 08/11/2023 đến 05g00 ngày 09/11/2023.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.