Ngưng cung cấp nước khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh; Phường 1, Quận Gò Vấp (21/02/20224)

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay thế đồng hồ tổng tại giao lộ Phan Văn Trị - Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA BT1103 thuộc khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh; Phường 1, Quận Gò Vấp. Trong khu vực và thời gian cụ thể như sau:

   - Khu vực:

     + Từ số 19 đến số 133 và các hẻm đường Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh và Phường 1, Quận Gò Vấp;

     + Từ số 339 đến số 403 và các hẻm đường Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh;

     + Toàn bộ đường Thiên Hộ Dương, Phường 1, Quận Gò Vấp;

     + Từ số 306 đến số 374 và các hẻm đường Phạm Văn Đồng, Phường 1, Quận Gò Vấp.

   - Thời gian: Bắt đầu từ 22g00 ngày 22/02/2024 đến 05g00 ngày 23/02/2024.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.