Tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT1101 thuộc khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh (11/3/2024)

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay van hư hỏng trước số 294 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA BT1101 thuộc khu vực Phường 11, Quận Bình Thạnh.

Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực:

Từ số 200 đến số 316A và các hẻm, Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh

Thời gian:

Bắt đầu từ 22h00 ngày 12/03/2024 đến 05h00 ngày 13/03/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.