Lịch ngưng cung cấp nước khu vực Phường 14, Quận 3(14/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác Cắt tê, đấu nối để Lắp đặt trụ nước chữa cháy trước địa chỉ 80 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA Q31401 thuộc khu vực Phường 14, Quận 3

Nhằm thực hiện công tác Cắt tê, đấu nối để Lắp đặt trụ nước chữa cháy trước địa chỉ 80 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA Q31401 thuộc khu vực Phường 14, Quận 3. Trong khu vực và vị trí cụ thể như sau:

 

   - Khu vực: Từ nhà số 20 đến nhà số 154 đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3.

 

   -  Thời gian: Bắt đầu từ 22g00 đến 05g00 các ngày 14/11/2023 và 15/11/2023.

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến Quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.