Ngưng cung cấp nước khu vực Phường 9, Quận Phú Nhuận(17/11/2023)

Nhằm thực hiện công tác di dời hệ thống cấp nước trong phạm vị nâng cấp hẻm 220 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8; hẻm 429 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác di dời hệ thống cấp nước trong phạm vị nâng cấp hẻm 220 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8; hẻm 429 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA PN0802; PN0902 thuộc khu vực Phường 8, 9 Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và vị trí cụ thể như sau:

Khu vực:

- Toàn bộ hẻm 200, 220, đường Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q.Phú Nhuận

Thời gian: 

- Bắt đầu từ 11h00 ngày 16/11/2023 đến 13h00 ngày 16/11/2023

Khu vực: 

- Toàn bộ hẻm 429, 469, đường Nguyễn Kiệm 9 Phú Nhuận, Phường 9, Q.Phú Nhuận

- Toàn bộ hẻm 50, 96, đường Đỗ Tấn Phong, Phường 9, Q.Phú Nhuận

Thời gian:

- Bắt đầu từ 11h00 ngày 17/11/2023 đến 13h00 ngày 17/11/2023

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.