Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 10, quận Phú Nhuận

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình Cải tạo ống mục hẻm 16 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước một phần DMA PN1000 thuộc khu vực Phường 10, Quận Phú Nhuận. Trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực: Toàn bộ đường Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Thời gian: Bắt đầu từ 22h00 ngày 22/04/2024 đến 05h00 ngày 23/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.