Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 13 Quận Bình Thạnh

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình nối tới Þ100 gắn TLK tại 20/1/15 Đặng Thùy Trâm phường 13 quận Bình Thạnh. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ cúp nước DMA BT1307 thuộc một phần khu vực Phường 13 trong thời gian và khu vực cụ thể như sau:

Khu vực: Hẻm 20 đường Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh

Thời gian: 

+ Bắt đầu từ 22g00 ngày 24/4/2024 đến 05g00 ngày 25/4/2024
+ Bắt đầu từ 22g00 ngày 25/4/2024 đến 05g00 ngày 26/4/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến tất cả khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạ