Tạm ngưng cung cấp nước khu vực Phường 14, Quận 3

Nhằm thực hiện công tác đóng nước cho công trình thay đồng hồ tổng trước số 220 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3. Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định sẽ tạm ngưng cung cấp nước toàn bộ DMA Q31402 thuộc khu vực Phường 14, Quận 3. Trong thời gian và vị trí cụ thể như sau:

Khu vực:

- Từ số 702 đến số 868 và các hẻm Trường Sa, Phường 14, Quận 3

- Toàn bộ hẻm 220 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

Thời gian:

- Bắt đầu từ 22h00 ngày 15/04/2024 đến 05h00 ngày 16/04/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định thông báo đến quý Công ty và khách hàng trong khu vực nêu trên được biết để có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt.

Trân trọng./.